Vonyx VPS10, AUDIO PA SUSTAV, 250 W, USB / SD PORT, BLUETOOTH, 12V / 4,5AH, BATERIJA

1,599.00 kn

Vonyx VPS10, AUDIO PA SUSTAV, 250 W, USB / SD PORT, BLUETOOTH, 12V / 4,5AH, BATERIJA

1,599.00 kn

Idite u trgovinu Electronic-star.hr